2016 Generationseskader

Sommaren 2016 anordnades en generationseskader i SXK Sankt Anna-kretsens regi. Vi var fyra båtar som utgick från Stugvik. Vi gick söderut under drygt en vecka och avslutade på Upplevelsebadet i Västervik.