Aktuell position

Här kanske vi är:
eller nästan, AIS stationerna är inte alltid up to date. Vesselfinder verkar dåligt uppdaterad. Så kolla vilken tidpunkt som anges. Kolla MarineTrafic också.


Ovan visas senaste registrerade position hos Vesselfinder. Observera att tider anges i UTC (Coordinated Universal Time).  UTC + 2 timmar = svensk sommartid.

Magda är utrustad med AIS. Det innebär att vi “ser”  andra båtar med AIS och de ser också oss. Alla större fartyg ska vara utrustade med AIS och numera verkar många fritidsbåtar också ha det. Det ökar säkerheten till sjön. Vårt MMSI är 265749150.

Det finns många webbplatser som återger positioner för fartyg. En av dem är Vesselfinder. Marine traffic är en annan. (position enl Marine traffic)